เพิ่มความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ

การเลือกตั้งทั่วไปของเราในปีหน้าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ ถ้าการเลือกตั้งที่กำหนดไว้สำหรับปีหน้าจะเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและประชาชนยอมรับผลของการเลือกตั้งก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามมีโอกาสสูงที่การเลือกตั้งอาจไม่เป็นอิสระและเป็นธรรมและอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการเมืองอีกรอบ

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทยและอนาคตของประเทศในระยะยาว เขากล่าวเตือน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่าความวิตกกังวลของนักลงทุนได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วส่งผลให้สกุลเงินเอเชียเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะสั้นผลของการเลือกตั้งในสหรัฐจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจโลกเนื่องจากความคาดหวังว่าจะยุติข้อพิพาททางการค้า เขากล่าวเพิ่มว่านักลงทุนคิดว่าผู้นำทั้งสองจะบรรลุข้อตกลงทางการค้า ค่าเงินบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 13-14 สตางค์เป็น 32.82 บาทต่อดอลลาร์ในการซื้อขาย