อำลาสวนสัตว์แห่งแรกและเป็นที่นิยมมากที่สุดของประเทศ

ในฐานะที่เป็นของขวัญให้กับผู้สนับสนุนสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์ดุสิตซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังคอกสัตว์ที่รักมากจะชะลอการชัตเตอร์ถาวรในใจกลางกรุงเทพฯจนถึงวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา สวนสัตว์เดิมมีกำหนดจะปิดวันที่ 31 สิงหาคม หลังจากวันที่ปิดล่าสุดได้มีการประกาศผู้เข้าชมเทลงในสวนสัตว์เพื่ออำลาสวนสัตว์แห่งแรกและเป็นที่นิยมมากที่สุดของประเทศ

ที่ทำให้องค์การสวนสัตว์ชะลอการปิดโดยเดือนเต็มเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่หวงแหนสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิตซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาดินวนาฉลองวันเกิดปีที่ 80 ในปีนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลวงพระราชวังสวนดุสิตและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเมื่อปีพ. ศ. 2481 ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยตั้งอยู่ถัดจากพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งวิมานเมฆในดุสิต