การก่อสร้างและการบริหารภาครัฐ

การเติบโตทางการเกษตรการป่าไม้และการประมงการทำเหมืองแร่และการทำเหมืองแร่การค้าโรงแรมการคมนาคมการสื่อสารและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงและด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์และบริการวิชาชีพคาดว่าจะอยู่ที่ 5.3% 0.1 ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 6.5 ตามลำดับในช่วงเวลานี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 7 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561-19

เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2518 ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าก๊าซอุปทานน้ำและบริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ การก่อสร้างและการบริหารภาครัฐการป้องกัน และบริการอื่น ๆ “แถลงการณ์โดยกระทรวงสถิติและการดำเนินโครงการ